Park na menadru

Vit Balas, Filip Kaufman Konidas

 

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje se nahaja severno od Kostanjevice na Krki na ravnini reke Krke, ki  lokacijo omejuje na vzhodu, zahodu in jugu, na severu pa jo določa kostanjeviška obvoznica.

Namen je naravno območje preurediti v prostor rekreacije in druženja, s krasnimi pogledi na otok in ga navezati na reko Krko in obstoječi ribnik.

Ob vhodu na območje se uredi sprejemni lokal v montažni izvedbi, s servisi in recepcijo. Ob ribniku se umesti glamping nastanitve v leseni izvedbi. Ribnik se opremi s pomoli, prostor ob njem pa se zasadi z visokoraslo drevnino.

Celotno območje povezuje krožna pot in stranske poti v obliki koncentričnih krakov, ki so speljane od središča s paviljonom, do posameznih urejenih ambientov na bregu reke Krke.

Rečni breg se na severozahodu opremi s pomoli za ribiče. Nižje po toku reke Krke se uredi čolnarna. Na meandru, kjer je teren najbolj položen, se uredi kopališče. Na jugovzhodu območja se uredijo tudi večnamenski pomoli.

Območje je v celoti posajeno z gručami dreves. Na severu ob obvoznici in vzhodu ob ribniku pa se zasadi zelena bariera, ki služi kot zaščita pred hrupom in izpusti co2 s ceste, hkrati pa ustvarja prijetno mikroklimo.

icon-prev
icon-next