Biotehniška fakulteta –  Objekt oddelka za zootehniko

Saša Ham

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani je sestavljena iz več oddelkov, kjer ima večinoma vsak svoj lasten objekt. Največje število BF objektov je v Ljubljani, in sicer na Brdu pod Rožnikom. Obstoječ oddelek za zootehniko se trenutno nahaja na Rodici blizu Domžal. Njegova oddaljenost od ostalih BF oddelkov lociranih v Ljubljani predstavlja problem pri prehajanju študentov in profesorjev, ter komunikaciji med vodstvom.

Na podlagi predhodnih analiz sem se osredotočila na ožje, še nepozidano območje Biotehniške fakultete na Brdu, kjer se nahajajo Oddelek za živilstvo, agronomijo in krajinsko arhitekturo v dveh objektih, zgrajenih leta 1969 in 1977. Na območju, do katerega se dostopa preko Jamnikarjeve ceste med obstoječima objektoma predlagam nov objekt Oddelka za zootehniko, ki bi z dodatnim javnim programom napajal območje in zagotovil dodatne prostore za druženje in neformalno učenje. Glavni vhod v objekt se nahaja ob Jamnikarjevi cesti, kjer se ob obstoječem parkirišču ustvari nov vstopni trg s kavarno.

Objekt se v vseh nivojih poveže z obstoječima stavbama BF in tako omogoči prehajanje kolektiva, študentov, boljšo komunikacijo skozi vse objekte, spodbuja sodelovanje in večjo hibridizacijo učnih programov, ter ob tem dodatno razreši še pereč problem nedostopnosti nekaterih oddelkov za gibalno ovirane osebe.
V pritličju je predviden javen program – avla z osrednjim krožnim stopniščem, kavarna in dvonadstropna knjižnica s čitalnico, dve večji predavalnici, učilnice in vajalnice. V zgornjih nadstropjih so kabineti, administracija in laboratoriji. V drugem nadstropju je večja terasa, ki zagotavlja dodatne prostore za učenje in druženje na prostem ob obdelovanju testnih gredic.

Pri oblikovanju novega objekta sem izhajala iz praelementa, izpeljanega iz postmodernističnega objekta Biološke fakultete, arhitekta Jurija Kobeta. Osnova objekta je izrazit valj na katerega se priklopita daljši lameli. Pri oblikovanju objekta zootehnike pa sem naredila obratno – izhajala sem iz kvadra, kateremu sem odvzemala valje različnih dimenzij. Pri tem sem se ozirala na osvetljenost objekta, prehodnost, vmesni prostor ter na povezavo s sosednjima objektoma.

#fakultete in akademije #tipologije visokošolskih stavb #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next