Prenova Tobačna

Ema Dizdarević

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Ali je res potrebno graditi nove objekte, medtem ko ima Ljubljanska univerza v lasti veliko napačno izkoriščenih prostorov?
Med te stavbe sodi tudi osrednji objekt Tobačne tovarne, ki se nahaja ob Tržaški cesti. Že danes je to območje središče zadrževanja vseh generacij, saj je na lokaciji možno opraviti veliko različnih dejavnosti. Njena velikost daje potencial konceptu umestitve in združitve različnih študijskih programov na enem mestu.
Visoke etaže sem z izrezi med etažami združila v enoten velik prostor in s tem zagotovila zanimive poglede znotraj same stavbe. V starem objektu sem ohranila obstoječ geometrijski red, medtem ko je nov objekt zasnovan v nepravilni geometriji. Prostori tovarne se spremenijo v delavnice, risalnice, predavalnice in manjše učilnice, nov objekt pa služi kot kavarna s knjižnico in klubskim prostorom za študente. Kavarna s svojo obliko objame obstoječo stavbo kulturnega centra TOBAČNA 001. Njena pohodna streha se poveže z glavnim objektom v drugem nadstropju, okrogle odprtine v ploščah pa omogočajo naravno osvetlitev in umestitev zelenja v objekt.

#prostori izobraževanja #univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti

icon-prev
icon-next