Hiša za kiparja

Ema Agnič

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Kompozicijska ideja delitev osnovnega volumna izhaja iz podrobne analitične razgradnje referenčnih primerov. Hiša za umetnika – kiparja – je sestavljena iz dvoetažnih prostorov, ki kiparju omogočajo obdelovanje gradiv znotraj stavbe, ter iz enoetažnih prostorov, kjer je pretežno umeščen bivalni del. Tako delovne kot bivalne prostore dopolnjujejo tudi manjši in večji razstavni prostori. Dostop na streho stavbe iz terase je urejen preko klančine.

#nove stanovanjske tipologije #prilagodljivost v arhitekturi #site specific

icon-prev
icon-next