Mesto, kje pa je prostor za študenta?

Eva Javornik, Urša Koželj, Saša Pirnat

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Študente v mestu hitro in brezkompromisno izpodrivajo turisti in dobičkonosni interesi. Na področju študentske problematike je poleg nastanitev očiten velik primanjkljaj prostorov za kakovostno preživljanje prostega časa in učenje kot so čitalnice in knjižnice.

Za umestitev raznovrstnega programa, ki bi združeval študentske in druge družbene dejavnosti v središču mesta, se nam je najbolj primeren zdel kompleks tovarne Rog. Prenova bi z vpeljavo različnih programov ponudila prostor študentom, sedanjim uporabnikom in širši mestni skupnosti. Projekt predlaga prenovo celotnega območja tovarne v večih fazah, ki bi omogočile postopno, participativno in finančno izvedljivo regeneracijo. V začetni fazi se prenovi stavbo tovarne: pritličje se nameni najbolj javnim programom – delavnicam, ateljejem, menzi/kavarni, nadstropja se nameni knjižnici in čitalnici, na vrh pa se umesti študentski dom. Vodilo prenove je ohranjanje obstoječe strukture, v katero se umeščajo novi funkcionalno pogojeni elementi.

Eden od oblikovalskih motivov je vpeljava elementov narave na različnih ravneh: urbanistični, ki s prebojem skozi stavbo vzpostavlja povezavo med obrečjem Ljubljanice in parkom v ozadju tovarne, ter na arhitekturni, ki se kaže v dodajanju podolgovatega ogrodja na severu stavbe – vertikalnega parka s stopnišči, terasami in večnamenskimi prostori ter vpeljavi rastja v notranjost stavbe.

Nadaljnje faze predpostavljajo prenovo odprtega prostora kompleksa Rog in obstoječih stavb, potencialno tudi njihovo nadzidavo, kar bi potekalo v procesu sodelovanja med različnimi deležniki.

#revitalizacija mestnih območij #stavbe za strokovno izobraževanje #kreativne industrije in prakse

icon-prev
icon-next