Narodna in univerzitetna knjižnica

Jože Plečnik, Ljubljana, 1941

Andrea Šundovska

Narodna in univerzitetna knjižnica (kratica NUK) je nacionalna knjižnica Republike Slovenije in največja knjižnica v državi. V svoji bogati zbirki hrani tudi številne srednjeveške rokopise, in renesančne tiske. Zgrajena je bila med letoma 1936 in 1941 in je najpomembnejše delo arhitekta Jožeta Plečnika v Sloveniji.

Stoji na mestu nekdanjega baročnega Knežjega dvorca iz 17. stoletja, ki je bil podrt po potresu leta 1895. Zunanjost stavbe odraža vplive italijanskih palač. Značilna fasada v kombinaciji opeke in različno obdelanih kamnitih klad je zasnovana po zgledu hiše rimskega umetnika Federica Zuccarija. Kljuko vhodnih vrat krasita glavi konjičkov, ki ponazarjata Pegaza, mitološkega krilatega konja, ki naj bi v tem prime- ru predstavljal simboličnega vodnika obiskovalcev knjižnice v svet znanja.

Del, ki sem ga izbrala, je najbolj transparentni del same stavbe. Gre za dve veliki navpični okni na obeh straneh čitalnice, ki imata visino štirih nadstropij. To so okna, skozi katera je osvetljena čitalnica. Ustvarijo prekinitev na enotni površini fasade in razkrivajo notranjo strukturo stavbe. Čeprav okna se ne ozirajo na fasadni okras, so del zgodbe, ki nam jo pove Jože Plečnik. So orodje, ki uresniči idejo o potovanju od teme k svetlobi, k znanju.

icon-prev
icon-next