Open plan for open pre-school

Monika Golob, Nejc Fajfar, Aljaž Tumpej

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Izhodišče projekta je otroška percepcija odprtega prostora. Za otroški um je odprt in prehoden prostor poln možnosti za interakcijo. Prostor je lahko sočasno uporabljen za igro, počitek, raziskovanje ali učenje, funkcija posameznega prostora pa je popolnoma odvisna od otroške domišljije. Za razliko od tradicionalne obravnave prostora, kjer so otroci med sabo ločeni v skupine, je cilj projekta povezati celotno skupnost otrok in oskrbnikov. Tako se vzpostavi varno okolje, tudi za tiste, ki so razvojno ali socialno prikrajšani.
Glavni izziv pri oblikovanju je bila prilagoditev arhitekture težkim klimatskim pogojem visoke vročine in vlažnosti. Forma arhitekture neposredno izhaja iz potrebe po pasivnem prezračevanju prostorov. Glavna poteza zidu zagotavlja zajem prevladujočega poletnega vetra, medtem ko so strehe in fleksibilna fasada zasnovane tako, da spodbujajo in usmerijo tok zraka skozi stavbo ter ponujajo zaščito pred intenzivnim ekvatorskim soncem. Notranja organizacija je poizkus vzpostavitve koncepta ene učilnice za vse. Glavni del vrtca je organiziran kot serija prostorov, ki so kontinuirani in med seboj povezani, vsak izmed zalivčkov pa nosi njemu lasten in edinstven ambient.

#naravno prezračevanje #naravni materiali in tehnike gradnje #stavbe za vzgojo in izobraževanje

icon-prev
icon-next