Pristava +

Nika Kovačič, Sara Remec

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzultant: Jure Grohar u.d.i.a.

Bogat preplet naravne krajine in kulturnega izročila na Goričkem se odraža v izjemni raznovrstnosti območja, ki danes zaradi opuščanja številnih dejavnosti izginja. Na problematiko opominja tudi propadajoča stavbna dediščina. Celostna prenova grajske pristave, ki se je skozi čas neprestano spreminjala, bi z oživljanjem nekaterih tradicionalnih panog pripomogla k ohranitvi izročila in k trajnostnemu razvoju regije. Velika kvadratura vrtov v bližini pristave omogoča primerne pogoje za uvajanje zeliščarstva, ki je na ruralnem področju Goričkega prisotno že od nekdaj. Pristava tako postane servisni objekt zeliščarske panoge in prostor z lokalnimi kulturnimi vsebinami z željo po integraciji prebivalcev, privabljanjem zunanjih obiskovalcev ter ponovnim aktiviranjem lokalne skupnosti. Prenova ohranja obstoječi volumen starih, opečnato-kamnitih zidov, ki jim dodaja manjše intervencije. Novi prehodi v pritličju, ki izhajajo iz že obstoječega, vzpostavijo povezanost uličnega in dvoriščnega prostora. Pritličje razdelijo na štiri programske cone predelovanja, prodaje in uporabe zelišč. Servisno podporo zeliščarski dejavnosti zagotavlja klet. V nadstropju, kjer se odstranijo vse notranje stene, krajina dodanih jeklenih elementov oblikuje prostore lokalne skupnosti.

#revitalizacija podeželja #prenova hiš #zeliščarstvo

icon-prev
icon-next