Filipič

doc. mag. Polona Filipič

doc. Primož Hočevar

asist. Sinan Mihelčič

dem. Mladen Mavrović

dem. Nace Mohorič

dem. Laura Perko

graf. obd. Tim Zrimšek

Med Gorjanci in Krko

Dolenjska

Med griči in gmajnami,

Med blatom in brajdami,

Mehko valovanje prostora.

 

Iščem te med kopači v vinogradih,

Med pastirji na slamnatih pogradih,

V čumnatah, v veliki hiši za praznik, 

Ker vem, nekje mora,

Nekje biti mora

V meni to valovanje prostora

In tvoja prava podoba.  

Morda v prikaznih

Let bosonogih z očmi ko s plavicami,

Na poljih z žitom in črnimi pticami,

V gabrovih hostah, kjer se poseke svetlikajo, 

Ali v vozovih,

Ki se z voli komaj premikajo

Navkreber k lučem po nizkih domovih. 

 

Dolenjska,

Lahkomiselno resna

Med griči in gmajnami,

Med revščino in sanjami,  

Dolenjska,

Tako čudno slovesna

Na pogrebih in žegnanjih,  

Dolenjska,

Kamen v srcu, kamen vera,

Ki se spreminja v kristal,

Ko ga neutrudno izpira

Čustva peneči se val. 

 

(T. Pavček, Skoraj himna)

Živeti podeželje

 

V seminarju usmerjeno, preko raznolikih študijskih nalog,

že vrsto let obravnavamo urbanistično-arhitekturne teme,

ki naslavljajo vprašanja trajnosti.

Ta pojem razumemo večplastno

in vselej v tesni povezavi s specifičnostjo prostorske ureditve,

ki gradi na odnosu z uporabnikom,

upošteva edinstvenost konteksta in smotrno porabo virov.

Na ta način naloge odražajo naše vrednote
in odgovornost do usode prostorskega
razvoja v prihodnje.

 

Pozornost usmerjamo na spregledane dele našega ozemlja,

ki skrivoma ponujajo mnoge prednosti in potenciale

za morda nekoliko drugačen, bolj vzdržen življenjski slog.

V tej perspektivi letošnji študentski projekti,

iz različnih zornih kotov,

naslovijo prednosti in potenciale našega urbanega zaledja.

Izprašujejo, ali je v tej perspektivi morda
prav podeželje potencialni prostor svobode,
eksperimentiranja in samoodgovornosti?

 

Ali so mesta res vse bolj precenjena, prenadzorovana,

obsedena z varnostjo in z lažno pristnostjo,

turistom prijazne Potemkinove vasi,

ki aludirajo nekdanjo slavo velemesta?

Vprašanja iščejo specifične prostorske odgovore

z analitičnim procesom raziskav (R1, R2, R3, R4)

in vrednotenja danosti ter zmožnosti,

ki jih v naslednjem koraku študentje

oplemenitijo s svojo kreativnostjo misli in zamisli.

Te črpajo iz filozofije, literature, glasbe, poezije

ali vizualnih umetnosti.

Prostorska rešitev je tako vedno rezultat
razumevanja stanja in potreb
z dodano kreativnostjo,
ki preobrazi misel v zamisel.

 

Študentje v študijskem letu 2019/20 obravnavajo

območje Dolenjske, med Gorjanci in reko Krko.

Njihove zamisli na območju Velikih Brusnic,

Šentjerneja in Kostanjevice na Krki predstavijo

podeželje kot prostor radikalnih sprememb

in potencialno območje razvoja v prihodnje.

Romantična vizija razvoja podeželja
izkazuje našo željo živeti v skupnosti,
kjer se izognemo kaotični,
disfunkcionalni ali protislovni urbanosti.
Podeželje določa naravna pluralistična
miselnost, mozaik raznolikih območij
in naključni nabor virov, ki pomenijo
bogastvo in zmožnost sonaravnih
oblik bivanja. Ta hibridni svet
ponuja priložnost ponovne uporabe
obstoječih prostorskih struktur,
znanja in veščin na trajnostni način.

 

Hibridizacija podeželja ne sproža le razvoja,

ki odraža podeželskost,

ampak podpira preživetje ustvarjalnosti,

ki izhaja iz eklektičnosti tega okolja.

Načela vzdržnega razvoja zahtevajo prilagoditve

našega načina življenja, ki so tesno povezane

s spremembo v blaginji in porabi,

z inovativno politiko in prostorskimi spremembami.

Tak način življenja pomeni kulturo
uživanja v manjši porabi, uravnavati
življenje med kvaliteto in kvantiteto,
v sodelovanju med posameznikom in skupnostjo,
med lastništvom in souporabo,
večuporabnostjo in cikličnostjo, z
osredotočenostjo na oblikovanju javnega
dobra za izmenjavo izkušenj,
upoštevajoč zmožnosti okolja
ob porabi in uživanju bogastva narave,
samopridelavi hrane, zeleni rekreaciji
in novih oblikah samozaposlitve.
MANJ POSTANE VEČ
SPREMEMBA POSTANE MOŽNOST

Študentje 3. letnika Urbanizma

Študentke 4. in 5. letnika Arhitekture

Študentke 4. in 5. letnika Arhitekture

Študentje FA

Niko Lazović

Luka Figar

Mojca Mravinec

Petra Mlakar

Mladen Mavrovič

Nataša Ržek

Nace Mohorič

Ivana Murgoska

Maider Gorrochategui

Iza Šentjurc, Martina Vitlov

Iva Lukan

Lavra Lipej

Sara Tratar

Zala Mlakar

Laura Ivančić

Tea Es, Anja Štros, Uroš Tesič

Ivović Ana

Daniel Hernandez

Čalič A., Krhlikar D., Pangerc M., Potočnik L.

Manca Brinar, Ajda Pršina

Neli Ajda Špenko

Anja Mravlje, Valerija Mikulič

Brina Ornik, Karla Ostojić, Barbara Petrinjak

Eider Oruezabala

Vit Balas, Filip Kaufman Konidas