#9 Kako poteka preizkus sposobnosti za študij arhitekture oz. Urbanizma?

Kandidat-i/-ke, ki se želijo vpisati v enoviti magistrski študijski program “Arhitektura”, morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture. Preizkus sposobnosti je obvezen za kandidate, ki se vpisujejo v 1. letnik študija in za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje. Preizkus je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega preizkus likovne in prostorske nadarjenosti ter sposobnost abstraktnega razmišljanja in je sestavljen iz dveh vaj. Drugi del je razgovor s kandidatom, iz katerega se razbira kandidatove ali kandidatkine interese, motive, osveščenost, vitalnost, osebnostne značilnosti in povezavo z arhitekturo ter kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.  

Kandidat-i/-ke, ki se želijo vpisati v Prvostopenjski univerzitetni študijski program “Urbanizem” morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij urbanizma. Preizkus preko tekstualno-grafičnega dela in ustnega zagovora preverja sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja, posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora, sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije. Izvaja se anonimno. Ustni zagovor vključuje splošna vprašanja iz področij dojemanja prostora in posluha za kvaliteto prostorskih ureditev, motivacije za reševanje problemov prostorskega razvoja mest in izven mestnih naselij, osveščenosti o razvojnih problemih sodobne družbe v zvezi z naselji in okoljem, empatije in odgovornosti za skupno dobro.  

Oba preizkusa trajata (načeloma) dva dni. 

Brez skrbi, na preizkusih sposobnosti vas spremljajo tudi naši študentje, ki so še pred kratkim sedeli na vašem mestu, zato je vse skupaj morda vsaj malo prijetnejše.

icon-prev
icon-next