PeENOTA 14

Dora Gabrijel

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Lokacija, ki sam jo obravnavala se nahaja v mestu Reka (HR). Leži v naselju Pehlin na kmetijskih zemljiščih, kis o predvidena za širitev. Ob SZ in SV strani lokacije se nahajajo enodružinske hiše, medtem ko so na JZ in JV nekdanja industrijska skladišča. Prvotna ideja o projektu je bila usmerjena v iskanje odgovora na obstoječe stanje, ker so znotraj naselja posamezne enote slabše organizirane in tudi nefunkcionalne. Koncept sloni na členitvi posameznih manjših enot, na grupiranje objektov. Znotraj posamezne enote je glavni ključ členitve: enakovrednost odnosov med objekt”. Pri projektu sem uporabila 3 topologije objektov: vrstne hiše, vila bloke in dvojčke. Etažnost je predvidena od P do P+2. Postavljeni so v obliki karejev, opremljeni s posameznimi programi, med seboj pa jih povezuje parkovna ureditev. V središču naselja je predviden zeleni rekreacijski pas z dodatnimi programi. Vloga tega zelenega pasu je povezovanje prebivalcev z namenom preživljanja prostega časa v odprtem prostoru, ker je tovrsten park nujno potreben v širši okolici. V središču naselja so predvidene poslovno-centralne dejavnost”

#kulturna krajina #nove ruralne tipologije #tradicija

icon-prev
icon-next