Home Life Diares

2. letniki

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

Cilj projekta je razumeti bivanje v preteklosti skozi osebne izkušnje. Študenti so pripravili intervjuje in se pogovarjali s svojimi sorodniki o temah bivanja, o katerih drugače ne bi nikoli razpravljali. Pripoved so morali tudi vizualno reprezentirati. Opredelili so glavne življenjske dogodke, ki so vplivali ali na organizacijo življenja v stavbi ali stanovanju ali na selitev iz ene prostorske enote v drugo. Skozi proces izdelave tovrstnega popisa so študenti ozavestili neizbežne prilagodljivosti načrtovanja in uporabe stanovanjskih prostorov

#prilagodljivost v arhitekturi  #sobivanje #stanovanjska gradnja

icon-prev
icon-next