Coworking paviljon

Petra Kovačič

profesor: izr. prof. mag. Alessio Princic

konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.

demonstor: Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Sandi Naglič

Coworking paviljon je zasnovan na ideji povezovanja študentov v delovno okolje. Oblika objekta se zgleduje po umetniški smeri De stijl, premišljena študija senc in svetlobe pa narekuje postavitev posameznih elementov znotraj paviljona, tako, da le ti tvorijo zanimive senčne oblike v notranjosti. V sredini paviljona je prazen prostor za drevo, ki se strogi geometrijski obliki postavlja ob rob z organsko formo. Objekt je odprtega tipa, kar omogoča vnos večje količine svetlobe v prostore dela in koncentracije.

#mediteranska arhitektura #mediteransko mesto #ureditev obale.

RAZISKAVA

Raziskava projekta je trajala čez celotno študijsko leto, v obliki krajših nalog, ki so pripomogle k končnemu rezultatu. Prva naloga je analizirala delo Moholy-Nagyja in preoblikovanje le tega v prostorsko obliko. Spodbudila je kreativno predstavo o prostoru, ki lahko zraste iz dvo-dimenzije, o hierarhiji elementov in nastanku senc, ki jih ti tvorijo. Druga naloga je predstavljala tehnično učenje ročnega risanja načrtov. Naučila nas je risanja po pravilih, ki jim je treba slediti za čim lažje branje načrtov in za njihovo večjo preglednost. Tretja naloga je transformirala prvo in drugo nalogo v kolaž, četrta pa je kolaž nadgradila v prostor. Skozi te naloge smo študentje postopoma pridobivali potrebno znanje in vzpostavljali pravilno razmišljanje o prostoru, potrebno za zahtevnejšo peto nalogo.

icon-prev
icon-next