LEBDEČA KAPSULA

Začasna planinska koča na Okrešlju

Bor Zupančič

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistent: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Slovenska alpska krajina je eno tistih krhkih okolij, ki so zaradi dragocene neokrnjene narave, ekstremnih vremenskih in topografskih pogojev, stavbne dediščine in jasno izoblikovane tradicije posebej občutljiva na arhitekturne intervencije. Zato morajo biti posegi v gorske ambiente dolgoročno in široko premišljeni, podrejeni izjemni alpski scenografiji, spoštljivi do kulturnega konteksta ter kvantitativno omejeni. Na ta način tudi poseg začasne koče na Okrešlju poskuša posegati v okolje, ki že samo po sebi ponuja toliko naravnih čudes, da je vse, kar arhitektura tam mora narediti to, da ta čudesa uokviri.

Ideja o začasni planinski koči na Okrešlju je nastala kot odgovor problemu – pomanjkanja koče v času, dokler se ne obnovi ali zamenja prejšnje, ki je zgorela v požaru. Z namenom zagotavljanja osnovnih obrokov, počitka in nastanitve planincev in s tem zmanjšanja izpada prihodkov planinskega društva, se uredi manjša, začasna koča, ki za obdobje do izgradnje nove koče služi kot nadomestna osnovna infrastruktura. Glavno vodilo pri snovanju začasne planinske koče je bila prav njena začasnost in podpiranje lokalnega gospodarstva. Solčava je območje, kjer zaradi svojih podnebno-geografskih lastnosti raste izjemno kvaliteten les. Tega v Sloveniji žal ne cenimo in ne izkoriščamo, kar pa je tudi eden od problemov, ki ga ta projekt naslavlja. Projekt  se skozi materialnost naslanja tudi na rokodelska znanja naših prednikov, kar je vidno predvsem v fasadi iz skodl, katere postajajo vse pogostejši element sodobne arhitekture po vsem svetu.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Sodobna arhitektura v Alpah – zapis svetlobe

#bivak, zatočišče #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev #alpska arhitektura

icon-prev
icon-next