ZUNAJ / ZNOTRAJ

Rastlinjak v Alpah

Lucija Ritoša

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na vzdušje in naše doživljanje prostora. Eden najpomembnejših dejavnikov v arhitekturi je ravno človek; kot uporabnik, ki doživlja prostor na svoj način in kot eden od dejavnikov, ki v prostoru ustvarjajo določeno vzdušje.Pri zasnovi svojega projekta sem izhajala iz posebnosti alpskega prostora; njegovih ljudi, tradicije in narave ter iz povezanosti človeka in njegovega prostora – obstoječega prostora kot so domovi alpskih prebivalcev in novega prostora, ki vpliva in posredno spreminja odnose v obstoječem.

Večina prebivalcev Solčavskega je razpršenih po okoliških vaseh in visokogorskih kmetijah. V središču vasi zato oblikujem zbirališče krajanov v nekoliko nenavadnem, hkrati pa popolnoma vsakdanjem prostoru rastlinjaka – ustvarim javni prostor, ki deluje v notranjosti volumna rastlinjaka in tako omogoča prijetno druženje v vasi tudi v dolgih zimskih mesecih.

Nova intervencija izoblikuje dva nova zunanja javna prostora; na eni strani trg in ulico po vzoru morfologije vasi iz preteklosti, na drugi strani zeleno dvorišče. Nov objekt nastane kot transparentna meja med obema prostoroma, hkrati pa povezava, ki spodbuja interakcije in prehajanje preko objekta. Naravi in reki, kot dominantama alpskega prostora, se umaknem. S transparentnim ovojem brišem mejo med zunanjim in notranjim prostorom. Pogledi so usmerjeni proti naravi in omogočajo uporabnikom dostop do reke.

Obstoječa hiša in novi volumen rastlinjaka sta prostorsko povezana, oblikovno pa sta obravnavana kontrastno. Obod obstoječe hiše se ohrani kot varno zavetišče, v katerega se uporabnik lahko umakne, v njem je umeščena tudi zdravstvena postaja. Novi objekt pa nastane kot premestitev zunanjega prostora v notranjost, v katerem lahko uporabniki doživljajo in opazujejo spreminjanje naravnih pogojev v Alpah, hkrati pa uživajo v prijetni klimi in mediteranski vegetaciji rastlinjaka.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Turizem v Alpah – zapis v material

#rastlinjak #vas, trg #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next