Pod plastmi tišine

Neja Stojnič

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

V Spacalovi grafiki z naslovom Pesniški prostor je upodobljeno nalaganje plasti, ki je tako značilno za kraško pokrajino. Sama sem želela to misel prikazati tudi s svojo maketo. Material, s katerim sem interpretirala Spacalovo grafiko, je bil mavec, material, ki deluje kot nasprotje ideji grafike. Iz masivnega materiala sem poskušala ustvariti nežno prelivanje plasti ter praznine med njimi, oblik, ki med trdnimi plastmi mavca ustvarjajo tišino. Referenčna arhitektura, ki bi najbolje prikazala misel moje interpretacije, je Teshima art museum arhitekta Ryue Nishizawa. Pri tej arhitekturi lahko opazujemo prelivanje svetlobe in senc, ki ustvarjajo praznino zaokrožene notranjosti.

#identiteta #materiali #elementi

icon-prev
icon-next