Kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarske priložnosti v Alpah

misleča roka

Matija Cvikl, Astrid Magajna, Blaž Zupančič, Klemen Žibert

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Kmetija je pogoj za razvoj, je glavni vir gospodarskih dejavnosti na Solčavskem; je osnova za razumevanje solčavskega prostora. V okviru vsake kmetije na območju solčavskega so se razvile panoge, ki omogočajo samooskrbo in preživetje visokogoskih kmetij – gozdarstvo, živinoreja, poljedeljstvo, in druge dejavnosti (pridelava mlečnih izdelkov, mesnin, oblačil itd.). Kmetije se večinoma pojavljajo na pobočjih, v hribih, kjer gospodarijo z velikimi gozdnimi površinami, v dolinah pa je kmetij bistveno manj.

Preko medija – misleča roka – z združevanjem dveh močno povezanih materialov dobimo topografijo narave v monolitni masi (mavec – apnenčasta tla), v katero posegajo veje kot človeške dejavnosti, ki so bistveno odvisne od narave in z njo trdno povezane. Zato so se v tem prostoru razvile samo tiste dejavnosti, ki so ključno povezane z naravo – kmetijstvo, gozdarstvo. V procesu analiziranja se pojavila trikotniška oblika – abstrakten hrib, ki poudarja pomembnost kmetije kot središče skoncentriranih dejavnosti. Grajeno je v primerjavi z naravnim v analiziranem prostoru v manjšini, zato je narava tista, ki očitno narekuje bivanje v tem prostoru. Med ritmom vej se pojavijo poudarki – kmetije, ki so temeljni pogoj za razvoj vsega v tem okolju. Kmetija je močen element v prostoru, vendar je s svojo tradicijo že trden del narave tega okolja.

#sodobno kmetijstvo #gozdarstvo, lesarstvo #živinoreja, sirarstvo, sadjarstvo, zeliščarstvo, vinogradništvo

icon-prev
icon-next