City beyond limits

Tamara Hostnik, Marjeta Stražišar, Iza Krampl

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

V letošnjem študijskem letu, smo se 5. letniki udeležili natečaja Pro:Holz. Njegova osnovna naloga je bila, da se študenti seznanimo z leseno gradnjo in nadgradnjo na že obstoječem objektu. Naša skupina je dobila nalogo, da nadgradi stanovanjski blok na Maroltingergasse 19-25 (hišne številke 6-10) na Dunaju. Gre za objekt, ki je v resnici dolga lamela z dvokapno streho. Zgrajen je bil leta 1960 in vsebuje 99 stanovanj. Sam blok je bil med leti 2000 in 2002 obnovljen. Dodana je bila izolacija na fasadi, nova streha in nova okna. V stanovanju ni dvigal, saj ima le štiri nadstropja. V objekt vodi 5 vhodov, ki pa med seboj niso povezani. Prav tako je zanimiva umestitev objekta. Deluje namreč kot nekakšna meja med nizko in visoko gradnjo, saj deli pas nizkih, družinskih hiš in pas višjih, stanovanjskih blokov. Pomemben pa je vmesni zeleni prostor, ki nudi odmik v naravo in hkrati poskrbi za boljše počutje. Potreba po tem natečaju se je izkazala, zaradi konstantnega naraščanja prebivalstva v mestih in tako primanjkovanja dostopnih stanovanj za mlade in družine. Ideja temelji na uporabi lesa, ki je lahek in trajen material. Tako bi lahko z njim nadgradili že obstoječa stanovanja iz leta 1960 in 1970. S tem bi pridobili dodatna stanovanja, in tudi novo podobo starejših stanovanj.

#stanovanjska gradnja #gradnja z lesom #trajnostna arhitektura

icon-prev
icon-next