Ritem mesta

Matic Uranič

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Pri prvi vaji sem abstrahiral grafiko Lojzeta Spacala z naslovom Industrijsko mesto. Grafika pripoveduje o podobi mesta, kjer se polni volumni dvigajo med prazninami. Interpretacijo sem ponazoril s ploščami keramike različnih višin, ki se dvigajo nad horizont. Kot referenčno arhitekturo sem izbral sosesko Elemental arhitekta Alejandra Aravene, saj dobro ponazarja ritem dviganja različnih volumnov, ki sem ga želel prikazati tudi sam.

#identiteta #materiali #elementi

icon-prev
icon-next