Koncept Tobačna tetris

Anja Pivaš

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Pri razmišljanju o konceptu o lokaciji Tobačna tovarna je pomembno ohraniti kulturno-zgodovinsko  dediščino. S svojo ureditvijo sem želela doseči harmonijo med novo in staro pozidavo. Zato sem se odločila ohraniti vse stavbe dediščine tovarne, ki imajo s prenovo potencial, da ponovno vrnejo lokaciji blišč in moč strogo zasnovanih objektov. Med ohranjenimi stavbami je postavljena nova ulica, ki povezuje Oranžovo ulico in Bleiwaisovo cesto. Iz te ulice se dostopa do treh na novo zasnovanih podzemni garaž, ki so namenjene stanovalcem, obiskovalcem in razvoju različnih poslovnih dejavnosti. Novo umeščeni objekti so namenjeni predvsem stanovanjskim enotam. Po tipologiji sem izbrala osnovne elemente, ki nadaljujejo zgodbo obstoječih. Celotna kompozicija sloni na mrežni zasnovi, objekti in površine se v prostor nalagajo kot »tetris« ter med seboj nadaljujejo zgodbo dopolnjevanja in povezovanja med različnimi prostorskimi plastmi. Tudi višine objektov ponazarjajo rast in gostoto dejavnosti: od nižjih objektov Rožne doline do višjih na Tržaški cesti; od mirnega prostora, da hitre in hrupne dinamike mestne vpadnice.  Pri orientaciji novih objektov je bilo pomembno izhodišče dnevna svetloba. Z mojim konceptom sem želela oživiti območje in vpeljati v odprte prostore prijetne ambiente.  

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next