Razvojna pot

Maja Kikelj, Kristina Podberšič, Martin Erker

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Cilj projekta RAZVOJNA POT je ustvariti otrokom prijazno okolje za vodenje učnega procesa v Gaza provinci v Mozambiku. Vrtec je namenjen otrokom med drugim in devetim letom starosti. Arhitekturni koncept izhaja iz združevanja posameznih krožnih modulov v enotno strukturo. Z zlaganjem krogov se ustvarjajo minimalne in logične prehodne povezave. Posamezne volumne nato odpremo na določenih mestih. S tem pridobimo odprte prostore, ki jih namenimo posamezni razvojni coni. Programsko se osredotočamo na štiri cone, katere spodbujajo razvoj gibalnih, intelektualnih, senzoričnih in socialnih sposobnosti otroka. Gre za izkustveno raven učenja in prilagajanja spretnosti posameznika. Konstrukcija zidu je sestavljena iz zloženih opečnih zidakov, strešna konstrukcija je iz palic bambusa, nanjo pa je položena slamnata kritina. Streha je dvignjena nad opečnato steno, da omogoča prezračevanje notranjih prostorov. Stebri se naslanjajo med stene, in se proti vrhu razširijo. S tem pridobimo tudi več svetlobe v prostor. Da bi zagotovili lažjo psihološko orientacijo v prostoru smo v vsaki coni opeke ob odprtinah zlagali na drugačen način. Te se kažejo v dodajanju, odvzemanju in zamikanju.

#naravni materiali in tehnike gradnje #gradnja s prstjo glino in slamo #stavbe za vzgojo in
izobrazevanje

icon-prev
icon-next