Hotel Creina

Edvard Ravnikar, Kranj, 1970

Lovro Urbančič

Hotel Creina je v urbanističnem načrtu Kranja umeščen na rob savske terase. Njegovo idejno zasnovo je izvedel znani slovenski arhitekt Edvard Ravnikar leta 1968, dokončno izvedbo pa je dočakal leta 1970. Objekt vsebuje elemente brutalizma katere lahko v trenutku opazimo kot viseče konzole, ki silojo iz stavbe. Med seboj se povezujejo v celoto, ki se proti nebu vedno bolj razširja. Konstrukcija se sama po sebi odraža v formi, kar pomeni, da si stavba lasti stereotomno formo.

Izbrani izsek obsega znamenito streho, okna hotela, ter opeke katere zaznimujejo arhitekta, saj jih je rad uporabljal v njegovi preostali arhitekturi. Objekt sam služi kot hotel, ki stoji nasproti blagovnice Globus, katero je prav tako zasnoval Edvard Ravnikar. Pri zasnovi hotela Creina ja arhitekt uporabljal kombinacijo raznovrstnih materialov kot so, opeka, armiran beton, steklo, les ter pločevino, katera prekriva streho.

icon-prev
icon-next