Ifko

mentor: izr. prof. dr. Sonja Ifko

 UPS Parmova: urbani prostor sodela – sobivanja – sodelovanja

V seminarju se ukvarjamo z nalogami prenove in revitalizacije območij dediščine, njeno interpretacijo in prezentacijo. Letošnja naloga z naslovom UPS Parmova: urbani prostor sodela – sobivanja – sodelovanja se osredotoča na problematiko opuščenih površin nekdanjih železniških delavnic na Parmovi ulici v Ljubljani, ki je izgubilo svojo primarno funkcijo in je razen prostorov Železniškega muzeja zaprto za javnost. V okviru nalog smo v študijskem letu 2019-20 razvijali strategije ponovnega vključevanja tega območja v življenje mesta.

Iskali smo nove programe prilagojene ponovne rabe območja, pri čemer je bilo ključno izhodišče z minimalnim poseganjem v obstoječe strukture doseči najboljše učinke. To pa je za nas pomenilo v prvi vrsti odpiranje območja za vse prebivalce, ohranjanje dediščine območja in njeno trajnostno vključevanje v urbano življenje.

Ker gre za območje pomembne industrijske dediščine – tako snovne kot nesnovne smo vse posege načrtovali na osnovi natančnih analiz značilnosti območja, njegovega razvoja skozi čas in na drugi strani potencialov, ki jih s svojo lego v samem središču mesta ponuja. Odprtje Muslimanskega kulturnega centra in načrtovane novogradnje v neposredni bližini bodo v prihodnje spremenili značaj območja in nujno je, da prostor, ki je ključno prispeval k razvoju Slovenije, železnica je bila namreč tista, ki je intenzivno pospešila industrializacijo in urbanizacijo Slovenije, ohranja svoje zgodovinske razvojni značilnosti. To pa ne pomeni toge konservacije, ampak aktivno vključevanje v razvoj in življenje mesta. Na območju smo ob aktiviranju zunanjih površin s površinami za urbano rekreacijo in druženje, razvijali projekte za umestitev kreativnih industrij in zagonskih podjetij krožnega gospodarstva.

proces

na terenu

podrobnejše analize
Lokacija in mesto

Jakub Naništa, Maruša Mali, Anja Zabavnik

Lokacija in mesto
Zgodovina območja

Maruša Mali

Zgodovina območja
Značilnosti območja danes

Jana Sedlačkova, Jakub Naništa, Anja Zabavnik, Michael Gingele, Ioana Ruxandra Popescu

Značilnosti območja danes
Sinteza analiz > izhodišča > koncepti

Maruša Mali, Anja Zabavnik

Sinteza analiz
interpretacija območja
Tunnel to the past

Ioana Ruxandra Popescu

Tunnel to the past
Gantry crane

Maruša Mali

Gantry crane
Tree top

Oriol Gracia Vallès

Tree top
Družina trainspotting

Anja Stanić, Nik Šimetić

Družina trainspotting
dela študentov
ArtHub

Jana Sedlačkova

ArtHub
Startup stop

Ioana Ruxandra Popescu

Startup stop
TeaTir

Michael Gingele

TeaTir
Livarna: RazStavna

Jakub Naništa

Livarna: RazStavna
Povezovanja prostora

Anja Zabavnik

Povezovanja prostora
Plasti časa in prostora

Maruša Mali

Plasti časa in prostora