Ureditev Vegove ulice s spomenikom Napoleonu in Iliriji ter zunanjostjo stavbe NUK

Dora Balent, Dunja Rabadjija, Jana Stojanović

Prvi odtis predstavlja stik med konstruktivnimi elementi. Zelo se jasno vidi razlika med površinami materiala, iz katerega je zgrajen spomenik. Stik je na tretjini odtisa in tako predstavlja kompozicijo zlatega reza.

Drugi odtis se nahaja na Narodni in univerzitetni knjižnici. Zanima nas kompozicija elementov, ki je sestavljena iz ostrejših in mehkejših elementov, ki dopolnjujejo kompozicijo s trdim odtisom spomenika.

icon-prev
icon-next