ALPICENTER

Športno – naravovarstveni center v Logarski dolini

Neža Pezdirc

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Logarska dolina se ponaša številnimi živalskimi vrstami in habitatnimi tipi, ki so širši javnosti slabo znane, hkrati pa nudi številne možnosti za izvajanje različnih športnih dejavnosti. Preko doline poteka tudi Slovenska planinska pot, ki na tem območju z večjimi vzponi v visokogorju postane zelo zahtevna in tudi nevarna. Lokacija nekdanjega hotela Sester Logar je odlično izhodišče za pohodnike, alpiniste, športnike, hkrati pa je njena pozicija na začetku Logarske doline, s prelepimi pogledi na okoliške gore, že sama po sebi atraktivna destinacija za navdušence nad naravi in gorami. Nov športno-naravovarstveni center postane vstopna točka v visokogorski svet Savinjskih Alp in predstavlja programsko, nastanitveno in strokovno podporo raznolikim športnim dejavnostim, ki se izvajajo na celotnem območju.

Del zasnovanega programa omogoča tudi izvajanje izobraževanj za pohodnike in alpiniste o varnem gibanju v visokogorju (načrtovanje, priprava, preverjanje razmer, orientacija, primerna obutev, oprema, nevarnosti, navezovanje, preverjanje žičnih vrvi in sider, spoštovanje narave in okolja).

Zastavljen program rekreacijskega centra nosi določeno mero odgovornosti, saj je ta lociran na občutljivem območju, na robu Krajinskega parka Logarska dolina. Varovanje narave, kot ključni del trajnostnega turizma, je v program vpleteno prek upravljanja z krajinskim parkom, preprečevanja ter zmanjševanja obremenjenosti okolja, prirejanja izobraževanj, festivalov in ponudbe, pri čemer se spodbuja trajnostno mobilnost in odgovorno preživljanja časa v naravi.

Alpicenter je v prostor umeščen kot preplet lomljene linije in terena na način, da se program in javno dostopna streha odpirata na več strani, razgledov, hkrati pa oblikujeta več javnih površin. V notranjosti se del javnega programa z večnamenskim loungeom in restavracijo orientira na eni strani proti slikoviti Logarski dolini na drugi pa proti atriju in gozdu, polnem balvanov. Dogajanje v dvorani s plezalnimi stenami se z bolj odprtimi, javnimi programi povezuje preko notranje klančine in barom na galeriji. Objekt je delno pogloblje, s čimer se njegova višina vizualno zmanjša, dostopna klančina pa služi kot tribuna in javna površina s pogledom na plezalno steno in gore v ozadju.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta:  Varovanje narave in podnebne spremembe v Alpah — zapis svetlobe.

#stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev #alpska arhitektura #trajnostni turizem

icon-prev
icon-next