PROSTOR(NOST)

Hana Videmšek, Kaja Šimičić, Tamara Hostnik, Marjeta Javornik, Iza Krampl, Maja Kikelj, Aljaž Tumpej, Nejc Fajfar, Daniel Ilijeski, Ian Kirin, Lejla Žigić, Rebecca Elissalde, Tringa Latifi, Dolores Frančišković, Monika Golob, Emili Kuzma, Kristina Podberšič, Nejc Praznik, Martin Erker, Filip Bavcon

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Fotografija arhitekturnega prostora je narejena v zamrznjenem trenutku občutenj, s katerimi se je soočal avtor. S časovnim odmikom  nam vizualna podobo ponovno vzbudi občutja, ki so smo jih doživljali v prostoru. Arhitekturna podoba fotografije je torej zamrznjen zapis čustvenega odziva posameznika, atmosfera skrita v materialnem prikazu… 

Študijska naloga raziskuje polje čutne zaznave prostora. Predmet eksperimenta je lastna arhivska fotografija arhitekturnega prostora, skozi katero študentje razkrivajo fizični prostor v odnosu do emocije, ki generira atmosfero. Cilj naloge je razumevanje čutne komponente arhitekturnega prostora ter spodbujanje razmišljanja izven ustaljenih okvirov.

»The quality of a space or place is not merely a visual perceptual quality as is usually assumed. The judgement of environmental character is a complex multi-sensory fusion of countless factors, which are immediately and synthetically grasped as an overall atmosphere, feeling, mood or ambiance.«

Gernot Böhme, 2006

#skriti prostori

icon-prev
icon-next