Zasnova stanovanjske soseske ob železnici

Tjaša Bregar

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Urbanistični projekt zajema zasnovo stanovanjske soseske z javnimi pritličji. Sama lokacija projekta je pozicionirana v Ivančni Gorici. Lokacija je vpeta med centralni in stanovanjski del kraja, ter tako za okoliške stanovalce predstavlja prehodno območje. Eden močnejših robnih elementov območja je dolenjska železnica, ki poteka po severni meji ter tako ločuje izbrano lokacijo od ostalega, pretežno stanovanjskega, dela. Sosesko sestavlja 23 blokov, ki znotraj zazidave oblikujejo tri trge. Zasnova temelji na ustvarjanju funkcionalnega okolja, ki v ospredje postavlja pešca in njemu prilagojeno oblikovanje prostora. Pešec, pri svoji hoji s hitrostjo 5 km/h, poleg ozadja opazi pritlične fasade, saj se te nahajajo v višini oči. Pritličja so bolj privlačna, če so vanje umeščene različne dejavnosti. To je tudi razlog za umeščanje različnih funkcij, kot so maloprodajne, komercialne in socialne dejavnosti ter dejavnosti za prosti čas, v pritličja večjih blokov, ki se nahajajo ob železnici. Poleg oblikovanja pritličij, je merilo pešca upoštevano tudi pri snovanju zunanjega prostora. Ta je opremljen z drevesi, ki dajejo senco in urbanim pohištvom, ki se nahaja znotraj trga. Znotraj območja se nahaja veliko pešpoti, medtem ko je promet umaknjen na rob.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next