Idealni material

.

Če si predstavljamo, da ima material lastnosti vsemogočih materialov, torej gume, plastike, keramike, ledu, kovine, lesa, voska, testa, papirja itn., si lahko tudi zamislimo, kako ga je mogoče prestavljati, množiti, valjati, stružiti, rezati, žagati, rezkati, vrtati, kriviti, raztezati, nakrčiti, taliti, torijsko zvijati, drobiti itn. Pri tej risbi gre za nakrčevanje, rezanje in prestavljanje predmeta.

J. Suhadolc, Prostoročno risanje za arhitekte

Narišite perspektivno risbo črke, ki ima ravne in ukrivljene elemente tj. B, P, R, D, S, C, U, O, G, in J. Oblikujte formo iz idealnega materiala. Idealni material je material, ki nima tehničnih omejitev. Nastali volumen tako lahko zvijate, režete, topite, talite, tlačite … Perspektivni tloris črke naj bo velik, kakšen vogal lahko pade iz lista.

icon-prev
icon-next