Plomba Bumerang

Miha Jereb

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Demonstratorja: Matej Kranjc in Žan Ketiš

Plomba stoji na Slomškovi ulici v Ljubljani. Cilj naloge je ustvariti stanovanjsko stavbo, ki se odziva in sobiva z okolico. Uporabnik novega stanovanja je profesor astrofizike in matematike, ki potrebuje stanovanje v Ljubljani. Osnova za objekt izhaja iz izrazito ozke in dolge parcele, dimenzij 4 krat 14 metrov. Ker je prostor zelo ozek se volumen dviga precej visoko in členi na štiri nadstropja, ki imajo različne funkcije in omogočajo vertikalno življenje. Sosednja stavba na zahodni strani ima polovico oken slepih, zato se dvignjen kubus odziva tako, da se razpolovi in omogoči svetlobi neovirano pot do oken. Iz kubusa so sistematično odvzete kocke, ki poskrbijo, da v objekt vstopi dovolj svetlobe. Volumen tretjega nadstropja se podaljša, zato da nudi senco spodnji terasi in odpre prostor za observatorij na vrhu. Komunikacija med nadstropji je vzpostavljena ob steni, ki meji na stavbo s slepimi okni.  Kot proti utež dvignjenemu volumnu skozi atrij raste drevo.

#stanovanjska gradnja #sobivanje #kontekstualna občutljivost

icon-prev
icon-next