Študentsko bivanje v Sloveniji

Jan Kranjec, Domen Peklar, Daša Pintarič

mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

V naši skupini smo se ukvarjali z razmerami v študentskih domovih v petih mestih Slovenije, kjer so sedeži ljubljanske, mariborske, primorske, novogoriške in novomeške univerze. Pri tem smo se oprli na raziskavo Evroštudent VI, ki je obdelala socialne in ekonomske pogoje življenja študentov med leti 2016-18. Raziskava je pokazala, da večina slovenskih študentov študira v Ljubljani (55,7 %), šestina v Mariboru (18,6 %) in dobra četrtina v drugih krajih Slovenije (25,7 %). Pokazala je tudi, da večina študentov v času študija živi pri starših ali sorodnikih (48 %). Študentske domove oziroma sobe kot začasno nastanitev, uporablja manj kot petina študentov (19 %), sedmina jih živi s partnerjem oziroma z otroci (15 %), osmina pa jih je živela s prijatelji ali drugimi osebami (13 %). Najmanjši delež je tistih, ki živijo sami (5 %). Med študenti, ki bivajo v študentskih domovih je velika večina tistih, ki bivajo v subvencioniranih sobah. Med njimi je bilo prav tako zaznati največje zadovoljstvo in sicer z lokacijo, časom, ki so ga porabili za vožnjo do fakultete, nato s stroški in še s pogoji bivanja. Študenti, ki bivajo v študentskih domovih tudi pogosteje kot ostali prejemali štipendijo (40 %) in so bili redkeje odvisni od lastnega zaslužka (15 %); enako pogosto pa so prejemali finančno podporo družine (20 %). Med študenti v študentskih domovih je bilo v Sloveniji nekoliko več takih s finančnimi težavami (20 %) kot tistih brez finančnih težav (17 %).

Vir:

Gril, A., Bijuklič, I., Autor, S. (2018). Evroštudent VI 2016-18, Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi, Nacionalno poročilo – Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evrostudent/#c20531

#100 let Univerze v Ljubljani #študentsko bivanje #fakultete in akademije

icon-prev
icon-next