Tobačna stanovarna

Vladimir Tripković

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna tovarna je imela zelo pomembno vlogo v razvoju Ljubljane kot mesta. Danes, s spremenjeno vlogo vsebin kompleksa še vedno doživljamo mogočnost kompleksa z vsem pridihom kulturnega ozadja. Kajti srečujemo se z zgodovino in moramo izbrati, ali želimo to zgodovino spoštovati in ohranjati spomin na preteklost Tobačne tovarne, ali pa gradimo novo zgodovino. Pri odločanju o konceptu urejanja za to lokacijo je imela veliko težo vloga »meja« (spatial border-lines), in sicer: prepletanje nasprotji in nesoglasji, različnih slogov in motečih dejavnikov območja. Odločil sem se, da bom območje razrezal na manjše podenote, ki bodo imela v najslabšem primeru samo en začetni problem. Torej princip reševanja lokacije »piece-by-piece«. Ohranil sem obstoječe objekte Tobačne tovarne, ker sem želel ohraniti, ustvariti in poudariti unikatnost lokacije v kontekstu do mesta in preteklosti. Ohranitev pomena odrptih prostorov, ne samo objektov, zagotovo nudi posebnost in svežino v prostoru. Cesta skozi naselje poteka po že obstoječih strukturah, in povezuje Bleiweisovo in Tržaško cesto. Prednost v prometu imajo pešci in kolesarji, torej vključena načela trajnostne mobilnosti.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next