Združitev

Naredili ste kolaž s skicami, maketo in fotografijo ter predstavili stolp domišljije.

V novi vaji pa izdelajte končni plakat, kompozicijo v kateri predstavite maketo v njeni strukturni pripovedi. Bodite pozorni na osvetlitev in zgodbo vrženih in nasebnih senc.

icon-prev
icon-next