Ureditev Vegove ulice s spomenikom Napoleonu in Iliriji ter zunanjostjo stavbe NUK

Lara Crnjac, Ana Guček, Jaka Esih

Prvi element smo izbrali zaradi stika dveh različnih materialov, ki imata različni teksturi. Zanimivo je, kako je Plečnik ta element pritrdil neposredno na fasado, neobičajno za takšno vrsto okenskih rešetk.

Detajl rešetk smo si izbrali, saj nam je bila všeč plastičnost in priterjenost različnih delov rešetke. Rešetka ima hkrati tudi posebno umetniško oz. dekorativno vrednost, saj je oblikovana na poseben način. Opazili pa smo tudi, da je enaka vsaka druga rešetka.

icon-prev
icon-next