Kalček –  študentski zdravstveni dom in raziskovalni center

Eva Zgrabljič

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Sinteze seminarskih raziskav so pokazale na pomanjkanje prostorov za interdisciplinarno povezovanje študentov različnih fakultet, ki se ukvarjajo z razvojem zdravstvenih storitev. Sodeč po mestnih načrtih Ljubljane se ukinja zdravstveni dom za študente na Aškerčevi cesti, kar bo vodilo v primanjkovanje prostorov za študentsko zdravstveno oskrbo.

V projektu zato združujem program zdravstvenega doma in interdisciplinarnega raziskovalnega zdravstvenega inkubatorja, ki bi mladim diplomantom ponudil kakovostno okolje za razvoj poklicnih interesov na področju medicine, biotehnologije in zdravstvene nege.

Izbrana lokacija je na stičišču Tivolske in Celovške ceste ter skupaj s Hišo za začasno študentsko bivanje ustvari rob novega Koloparka. Programsko z umestitvijo izobraževalnih prostorov, laboratorijev in rastlinjakov nadgradi že obstoječi programa zdravstvenega doma.

Parkovna okolica je narekovala dvig stavbe nad tla in prehod zelenja preko pritličja v Tivoli in center mesta. Stavba stoji na jedrih, ki v notranjosti ponudijo zaprte prostore za ustvarjanje umetnih pogojev za radiološke in elektromagnetne preiskave, rast različnih vrst rastlin, laboratorije in servise. Na obodih so nizi ambulant, v odprtem prostoru med njimi in jedri pa čakalnice, cone za izobraževanje in mešano rabo. Etaže deloma prekinjajo izrezi v ploščah, ki ustvarijo vertikalne praznine in z njimi možnost vizualnih povezav.

#stavbe za zaščito in varovanje #mesto in zelene površine #revitalizacija mestnih območij

icon-prev
icon-next