Pesem o pogledu

Margerita Stell

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Kako lahko javno življenje uravnovesimo z zasebnim? Kako združiti staro z novim? Kako določiti mejo med sakralnim in profanim? Kako ustvariti prijeten bivalni prostor za starše in za otroke? To so vprašanja, ki sem si jih zastavila, ko sem delala na svojem projektu. Zanimalo me je, kako združiti različne življenjske plati na način, ki ustvarja harmonično celoto. Vprašala sem se: “Kaj je v moji stituaciji skupna točka med temi nasprotji?” Prišla sem do zaključka, da je ta skupna točka POGLED, pogled v pokrajino. Zdi se mi, da posameznik doživlja pogled v pokrajino na oseben način ne glede na okoliščine, ki ga obdajajo. To misel sem vzela za svojo konstanto, na katero sem se lahko oprla za razvoj svojega projekta. Svoj premislek sem tako poskušala prikazati skozi obliko, prostor in praznino.

“To help achieve a balance, a house for a small family needs 3 distinct areas, a couple’s realm, a children’s realm, a common area.” A HOUSE FOR A SMALL FAMILY/ Christopher Alexander, A Pattern Language

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #dom #vas #skupnost

icon-prev
icon-next