Zavoj

Nika Jeromel

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Ideja turističnega centra Čezsoča se je med letom razvila iz prvotne ideje modularnega tipskega paviljona, s katerim bi urejali vstopne točke do reke Soče in omogočali nove načine doživetja prostora ob njej. Skozi analizo je bilo očitno, da turizem ob reki nima dovolj infrastrukture, da bi se spopadel z visokim porastom gostov. Pri vstopni točki Čezsoča so znaki potreb po novih programih raztreseni po celem območju. S coniranjem programa in taktično umestitvijo objektov na lokaciji, ti uspejo omejiti območje in skoncentrirati dejavnosti, ki pa so poleg turistov namenjene tudi domačinom. Vsak skupek dejavnosti – informacijski center, paviljon, servisi – se navezuje na drugo lastnost lokacije in jo želi izpostaviti. Podobno tudi arhitekturni koncept stremi k razkrivanju specifičnosti lokacije, zato ni zasnovan modularno, ampak se temu poskuša približati z univerzalnim arhitekturnim konceptom zavijanja poti. Tako njegovo bistvo ni v razkrivanju samega sebe, ampak pozabljene ali neopažene kvalitete lokacije – včasih pogleda, ki prehitro uide ali skritega kotička, v katerem nas spremlja samo šumenje vode.

#gradnja z lesom #stavbe za turizem #javni prostor

icon-prev
icon-next